www.ruskepreklady.cz

Překlady a tlumočení do ruštiny a ukrajinštiny

Ceny

Překlad z/do jazyka ruského a ukrajinského. Cena se odvíjí od složitosti a technické náročnosti textu.

Překlad z anglického jazyka—350Kč/normostrana

 

Písemné překlady, běžné

Soudně ověřené překlady do/z jazyka ruského a ukrajinského.

Tlumočník jmenovaný krajským soudem v HK

Soudně ověřené překlady

Soudně ověřené překlady osobních dokladů, diplomů, pracovních knížek, rodných listů atd.

Tlumočník jmenovaný krajským soudem v HK

Překlady dokladů

Tlumočení z/do ruského a ukrajinského jazyka.

Tlumočení

180-250

 Za 1 normostranu

350

 Za 1 normostranu

Převod naskenovaných dokumentů, obrázků, výkresů do textové podoby z/do ruského a ukrajinského jazyka.

Tento poplatek je účtován i v případě požadavku na zachovaní formátování či schémat v překladu, v případě, že je original dodán bez možnosti elektronického kopírování textu.

Počítačový převod textu —OCR

350

 Za 1 normostranu

250-350

 Za 1 hodinu+výdaje

80Kč

 Za 1 normostranu