www.ruskepreklady.cz

Překlady a tlumočení do ruštiny a ukrajinštiny

· Technické texty

· Právo a obchod

· Účetnictví včetně výkazů

· Překlady WWW stránek

· Soudně ověřené překlady textů, dokladů či úředních listin

· Překlady dokumentace ISO

· Překlady z anglického jazyka do ruštiny a ukrajinštiny

· Korektůry textů

Písemné překlady z/do ruského a ukrajinského jazyka

· Soudní tlumočnictví

· Tlumočení obchodních jednání

· VIP akce

 

Tlumočení z/do ruského a ukrajinského jazyka

Služby